Privacyverklaring Blue Boat audio guide

In deze privacy statement beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Welke gegevens wij verwerken, waarom we dat doen en op grond waarvan we dat doen. Ook leggen we uit welke rechten u heeft en hoe u deze kunt inroepen.

Wij respecteren ieders privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Welke persoonsgegevens wij verwerken
• Locatiegegevens

Doeleinden van de gegevensverwerking
Het gebruik van de locatiegegevens is nodig voor de werking van de audio guide functionaliteit.

De rechtsgrond
De verwerking van de locatiegegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder de locatiegegevens kan de applicatie niet vaststellen of de gebruiker in een gebied is waar een nieuw audioverhaal beschikbaar is en zal het voor de gebruiker onmogelijk worden om op het juiste moment en locatie naar het juiste audioverhaal te luisteren.

Als u de applicatie voor het eerst gebruikt, krijgt u de vraag of de applicatie gebruik mag maken van de locatiegegevens. Deze toestemming kan in de instellingen van uw telefoon worden ingetrokken.

Minderjarigen
Kinderen hebben recht op specifieke bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens, aangezien zij zich waarschijnlijk minder bewust zijn van de betrokken risico’s, gevolgen en waarborgen. Omdat de persoonsgegevens die wij verwerken alleen worden gebruikt voor het laten functioneren van de applicatie is deze bescherming gewaarborgd.

Bewaartermijn
De locatiegegevens worden door Blue Boat Company niet bewaard. De gegevens kunnen wel op het device worden opgeslagen om de gebruikerservaring met betrekking tot de audio guide te vergroten.

Persoonsgegevens doorgeven aan derden
De persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven. Het kan zijn dat Apple en/of Google uw persoonsgegevens gebruikt wanneer u onze applicatie in hun app store aanschaft.

Analytische gegevens
Wij maken geen gebruik van analytische gegevens.

Rechten van de betrokkene
Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Omdat de persoonsgegevens die wij verwerken enkel op uw device worden verwerkt, kunt u zelf in de instellingen van uw telefoon instellen wanneer de locatiegegevens worden gebruikt. De opties zijn “nooit gebruikt mogen worden” of “alleen bij gebruik van de applicatie”.

Uw rechten:
• Recht op informatie
• Recht op inzage van de persoonsgegevens
• Recht op wijzigen van de persoonsgegevens als deze niet correct zijn
• Recht op verwijderen van de persoonsgegevens
• Recht om de verwerking te beperken
• Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
• Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan deze toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht)
• Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht

Heeft u klachten of andere vragen over uw rechten neem dan contact op via onderstaande gegevens:

Adres: The Blue Boat Company
Stadhouderskade 501
1071 ZD Amsterdam
Telefoon: 020-6791370
E-mail: info@blueboat.nl

Klachten
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de betreffende toezichthouder.

Aanpassen van de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Laatst geüpdatete op
28 februari 2022