Privacy

Blue Boat Company respecteert de privacy van haar klanten en van gebruikers van haar website en vindt het van belang dat zorgvuldig met persoonsgegevens van bezoekers en klanten wordt omgegaan. Blue Boat Company voldoet aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

In deze privacy-verklaring is te lezen hoe Blue Boat Company dat doet.

Contactgegevens van Blue Boat Company

Blue Boat Company is te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 17:00
Stadhouderskade 30, 1071 ZD Amsterdam
T +31 (0)20 679 1370
E info@blueboat.nl
KvK nummer 331 64 380

Welke gegevens voor welke doeleinden

Blue Boat Company vraagt niet meer gegevens van bezoekers van de website of van klanten dan nodig voor de hieronder vermelde doeleinden.

  • Op de website van Blue Boat Company worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de door bezoekers meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Blue Boat Company haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.
  • Adres en telefoongegevens kunnen vrijblijvend worden ingevuld en zullen alleen gebruikt worden om over een reeds afgenomen dienst te communiceren. Bijvoorbeeld als er problemen zijn en Blue Boat Company deze zo snel mogelijk wil oplossen.
  • De verwerking van persoonsgegevens door Blue Boat Company gebeurt op de hierboven omschreven manier en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen, of is gebaseerd op uw toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

Delen van gegevens met derden

Blue Boat Company deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dat nodig is voor de levering van diensten (bijvoorbeeld om betaling via ideal mogelijk te maken) of als Blue Boat Company daartoe wettelijk verplicht is.

Op de site van Blue Boat Company treft u een aantal links aan naar andere websites. Blue Boat Company kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden geplaatst, daarin wordt informatie opgeslagen, waaronder in bepaalde gevallen persoonsgegevens. Wij maken gebruik van cookies, lees onze cookieverklaring om te lezen welke en hoe wij deze cookies gebruiken.

Passend beveiligd en niet langer bewaard dan nodig

Blue Boat Company heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Persoonsgegevens van bezoekers van de website en van klanten worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is afgeschermd, alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang.

Blue Boat Company bewaart persoonsgegevens van klanten en bezoekers niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen zolang nodig is om de gevraagde diensten te leveren, tenzij gegevens wettelijk verplicht langer moeten worden bewaard. IP-adressen worden bewaard om statistieken samen te stellen over het surf-gedrag van bezoekers op onze website. Daarnaast gebruiken wij deze data om problemen te kunnen herkennen en op te lossen. Bij eventueel misbruik houdt Blue Boat Company zich het recht voor dit bij de betreffende internet provider te melden.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Blue Boat Company streeft ernaar om binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Klachten

Hebt u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens dat kunt u contact opnemen met Blue Boat Company op het adres, telefoonnummer of emailadres zoals hiervoor vermeld. Als Blue Boat Company de klacht niet naar tevredenheid heeft opgelost heeft u altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Blue Boat Company behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Blue Boat Company.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: info@blueboat.nl.